PRIVACY POLICY

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese GDPR), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tuinteam Ed Frinks en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Tuinteam Ed Frinks op haar website en/of in haar mailingen naar verwijst. Tuinteam Ed Frinks adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Tuinteam Ed Frinks

Tuinteam Ed Frinks is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tuinteam Ed Frinks.

Tuinteam Ed Frinks is bekend onder (KvK) nummer 37038927. Tuinteam Ed Frinks is gevestigd en kantoorhoudend in 1784 NX, DEN HELDER aan de Pastoor koopmanweg 52 in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres info@edfrinks.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Tuinteam Ed Frinks kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, u een bestelling doet, inschrijft voor activiteiten of door uzelf te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Tuinteam Ed Frinks op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Tuinteam Ed Frinks optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Tuinteam Ed Frinks plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tuinteam Ed Frinks kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tuinteam Ed Frinks, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tuinteam Ed Frinks verstrekt. Tuinteam Ed Frinks kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder de door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over u huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren en overige strekkingen.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website
 • Gegevens die u indient als u bij ons solliciteert, zoals u CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Tuinteam Ed Frinks gebruikt verkregen persoonsgegevens primair ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website en fysieke dienstverlening. Hierna voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortgelijke) bedrijven.
 • Om u persoonlijke aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
 • Tuinteam Ed Frinks kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Tuinteam Ed Frinks kan uw persoonsgegevens delen met aan Tuinteam Ed Frinks gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Tuinteam Ed Frinks kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Tuinteam Ed Frinks rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Tuinteam Ed Frinks heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Tuinteam Ed Frinks zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Tuinteam Ed Frinks samenwerkt. Hieronder vind u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Tuinteam Ed Frinks website:

Functionele cookies

Tuinteam Ed Frinks plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Tuinteam Ed Frinks maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tuinteam Ed Frinks heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Tuinteam Ed Frinks heeft Google geen toestemming gegeven om via Tuinteam Ed Frinks verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen en/of links. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Tuinteam Ed Frinks bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een offerte of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Tuinteam Ed Frinks over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@edfrinks.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Tuinteam Ed Frinks, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Tuinteam Ed Frinks zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Tuinteam Ed Frinks of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Tuinteam Ed Frinks neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Tuinteam Ed Frinks via info@edfrinks.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Tuinteam Ed Frinks omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@edfrinks.nl

VRAGEN PRIVACY STATEMENT

Heeft u vragen over ons privacy statement, wilt u uw gegevens wijzigen of inzien of laten verwijderen? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen binnen 4 weken contact met u op.

AVG-toestemmingsinstellingen

Bewerk hieronder uw toestemmingsinstellingen.

Wij gebruiken Google Analytics om anoniem informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden opgeslagen en verwerkt. Om de gegevens te anonimiseren wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd. De verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere Google-services of derde partijen.

Bekijk details
Vergeet mijn instellingen Verwijderd!